icon-close-black

Blog | Sportpark Roomburg in Leiden

Na het succes van Sportpark De Neul is Newae ook ingeschakeld om van Sportpark Roomburg in Leiden een blauw sportpark te maken. Sportpark Roomburg is de thuisbasis van LHC Roomburg (drie hockeyvelden) en TC Roomburg (negen tennisbanen).

De velden op het sportpark zijn voorzien van een waterbuffer, die hemelwater en beregeningswater opvangt en vasthoudt om het hele jaar rond mee te beregenen. Voorheen beschikte de hockeyvereniging over twee zandvelden en een waterveld. De twee zandvelden zijn omgebouwd tot watervelden met een waterberging. Het hele sportpark kan nu beregend worden uit de waterberging; er is geen kraanwater meer nodig. Wat water betreft is het sportpark dus zelfvoorzienend. Drainagewater van de te beregenen tennisbanen en hockeyvelden wordt weer de buffer ingepompt. Ook het hemelwater dat op het straatwerk of clubhuis valt, kan worden afgevoerd naar een verzamelput en naar de buffer. Als er geen regen valt, kan de club met een volle buffer circa zes weken beregenen. 

Waterbesparing is een actueel thema in de sport. Zeker aangezien de landelijke pers twee jaar geleden aandacht besteedde aan het feit dat er jaarlijks 1,8 miljard liter water op hockeyvelden wordt gesproeid. In tijden dat waterschappen met droogte kampen, is dat niet meer te verkopen. Wim Glaap van Newae: ‘Daar kunnen we iets aan doen door sportparken met een eigen watervoorziening in te richten en het aantal ‘blauwe’ sportparken voortdurend uit te breiden. Je kunt die buffer gebruiken voor de velden, maar ook voor waterretentie in het algemeen. Kijk naar het totaalplaatje: als oppompen van grondwater niet nodig is, betaal je geen grondwaterbelasting; dat verdien je dus weer terug. Eigenlijk zou je moeten zeggen: over vijf jaar geen hockeyvelden meer aanleggen zonder waterberging. Dan maak je als sector echt stappen.’

In de praktijk