icon-close-black

Wat zijn blauwe sportparken nu precies?

Wij staan binnen de branche van sport- en cultuurtechniek voor de uitdaging om in de toekomst sportparken te hebben, waarop de sporter te allen tijde onder goede condities kan sporten. De nieuwe klimaatscenario’s vormen een bedreiging in zowel de natte als de droge perioden in het jaar. Wij hebben in de afgelopen zomer al ervaren welke invloed dit heeft op de samenleving en onze sportaccommodaties. Het is dan ook van belang om tijdig aan de slag te gaan om oplossingen te vinden die niet alleen functioneel maar ook duurzaam zijn.

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gezamenlijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed als mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Er is afgesproken dat deze partijen uiterlijk in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust gaan handelen.

Scroll naar beneden om ons e-book te downloaden.

Blogs

Download het e-book Seizoensbestendig sporten

Alles weten over seizoensbestendig sporten? Laat hier onder uw gegevens* achter en download meteen het e-book.

LEESTIJD: 10 MIN.

* Geen zorgen: Newae is 100% AVG-proof. We sturen u alleen het  e-book en gebruiken uw gegevens uitsluitend in het kader van Blauwe Sportparken.