icon-close-black

Blog | Wat is peilgestuurde drainage?

In een vorige blog heeft u kunnen lezen over Sportpark de Neul in Sint-Oedenrode. Een van de bijzondere aspecten aan dit sportpark is het gebruik van peilgestuurde drainage voor natuurgras sportvelden. Waterschap De Dommel heeft speciaal voor dit drainagesysteem subsidie ter beschikking gesteld. Maar wat is peilgestuurde drainage nou precies?

Blauwe Sportparken kunnen aangelegd worden met peilgestuurde drainage onder de sportvelden. Dit betekent dat hemelwater zoveel mogelijk geïnfiltreerd wordt in het sportveld. Zonder aanvullende voorzieningen voeren bestaande kunstgras- en natuurvelden via het drainagesysteem vrijwel altijd regenwater versneld af. Dit heeft een verdrogend effect op de directe omgeving en het grondwater ter plaatse. Of het nou om voetbal-, hockey-, korfbal- of tennisvelden gaat: peilgestuurde drainage maakt het mogelijk om zoveel mogelijk water te laten infiltreren naar de ondergrond. Hierdoor wordt het grondwater weer aangevuld. 

Op dit moment hebben de gemeenten Meierijstad, Son en Breugel, Eindhoven, Heeze-Leende en Veldhoven aangegeven ook peilgestuurde drainagesystemen te willen gaan gebruiken onder reeds bestaande kunstgras sportvelden. De bedoeling voor de komende jaren is om in heel Noord-Brabant zoveel mogelijk regenwater via peilgestuurde drainage te laten infiltreren. 

Bekijk hier de video over het toekomstbestendig maken van sportpark De Neul in Sint-Oedenrode, waar peilgestuurde drainage is toegepast.

Wilt u meer informatie over peilgestuurde drainage en/of blauwe sportparken? Download het e-book Seizoensbestendig sporten. Meebewegen met een veranderend klimaat. 

In de praktijk