icon-close-black

Blog | Sporten in tijden van droogte

Het klimaat verandert en perioden van (extreme) droogte zullen vaker voorkomen. Dit heeft in grote mate invloed op ons dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan onze gezondheid: wanneer de zomers warmer worden krijgen kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht het zwaarder. Als het groei- en bloeiseizoen langer duurt hebben mensen met luchtwegallergieën meer klachten.

OMGAAN MET VERDROOGD GRONDWATER

Het veranderende klimaat heeft ook gevolgen voor sport en beweging. Zo kan tijdens de droge zomermaanden droogteschade ontstaan aan natuurgrasvelden. De meeste verenigingen sproeien de natuurgrasvelden regelmatig, waarbij normaliter gebruik gemaakt mag worden van oppervlaktewater. Naarmate de temperatuur stijgt, verdroogt echter het grondwater. Wanneer het grondwaterpeil te laag wordt geldt een onttrekkingsverbod – voor de beregening van sportvelden mag dan niet langer gebruikgemaakt worden van oppervlaktewater. Met het oog op het veranderende klimaat is het belangrijk zuinig om te gaan met ons grondwater, zeker in perioden van droogte. Het combineren van functies kan dan uitkomst bieden. Steeds meer gemeenten en sportverenigingen werken daarom toe naar kunstgrasvelden waar een waterbergingssysteem onder het veld is aangelegd. Het systeem vangt regenwater op zodat het vervolgens te hergebruiken is. Zie ook het e-book Seizoensbestendig sporten.

HET EFFECT VAN DROOGTE OP ONZE GEZONDHEID

Wanneer droogteschade ervoor zorgt dat velden niet langer bespeelbaar zijn, heeft dit ook sociale en maatschappelijke consequenties. Het is algemeen bekend dat sport en bewegen ons goed doen. Niet alleen zorgt het voor een betere fysieke gezondheid; het geeft ook zelfvertrouwen, heeft een positief effect op ons gevoel van eigenwaarde, vermindert stress en geeft ons meer energie. De sportvereniging vormt daarnaast voor veel mensen een ontmoetingsplek. Wanneer droogte ervoor zorgt dat we niet langer gebruik kunnen maken van de sportfaciliteiten, of wanneer extreme hitte sporten in de buitenlucht onmogelijk maakt, heeft dit dus indirect nadelige gevolgen voor onze fysieke en mentale gezondheid.

DE OPLOSSING

Wat kunnen we doen om te zorgen dat we kunnen blijven sporten, ook tijdens perioden van hitte en droogte? Daar zijn verschillende oplossingen voor. Het kan lonen om natuurgrasvelden zo min mogelijk te bespelen en in plaats daarvan alternatieve trainingsvormen te bedenken. Zo kan georganiseerd of ongeorganiseerd bewegen in de openbare ruimte gestimuleerd worden. Om toch in verenigingsverband te kunnen sporten kan het zinvol zijn om de trainingen zoveel mogelijk in de vroege ochtend of later op de avond te laten plaatsvinden, wanneer het nog niet – of niet meer – zo heet is.

In de praktijk