icon-close-black

Blog | Maak sportparken ook maatschappelijk duurzaam

Er zijn genoeg mogelijkheden voor het technisch verduurzamen van een sportpark. In het e-book Seizoensbestendig sporten lees je er alles over. Maar een sportaccommodatie is ook op een sociale en maatschappelijke manier te verduurzamen — door de verbinding met de wijk of gemeente op te zoeken of slim na te denken over het delen en hergebruiken van de sportlocatie zelf.

ÉÉN GEBOUW, MEERDERE FUNCTIES

Verduurzaming neemt vaak praktische vormen aan. In het geval van sportparken heb je het dan bijvoorbeeld over een waterberging of het aanbrengen van dubbelglas — tastbare oplossingen met een meetbaar effect op het klimaat. Maar je kunt verduurzaming ook breder trekken, denk bijvoorbeeld na over het in bruikleen geven van je kantine of kleedkamers, of dat nou voor andere sportclubs is of een buitenschoolse opvang. Overdag staan die gebouwen vaak leeg, door een andere instantie of club gebruik te laten maken van je voorzieningen werk je leegstand tegen. 

Een financieel gezonde sportclub is een toekomstbestendige sportclub. De sportvereniging is een niet weg te denken onderdeel van de Nederlandse maatschappij, essentieel voor het sociale domein en het bevorderen van de volksgezondheid. Met name op het sociale vlak kunnen sportverenigingen nieuwe uitdagingen aannemen: een vereniging kan veel meer zijn dan alleen een aanbieder van beweging. Sport is vrijetijdsbesteding. Het is je vrienden zien. Het is net zo goed de kantine als het veld. Het is daarom verstandig om in de financiële keuzes hier als sportvereniging ook rekening mee te houden.

VERBINDING MET DE WIJK

We nemen de gemeente Teylingen als voorbeeld. Onderling delen twee sportverenigingen daar maar liefst negen voetbalvelden, zodat er geen velden bijgebouwd hoeven te worden. De rugbyclub stelt haar gebouw ter beschikking aan een BSO, de plaatselijke middelbare school en judo- en dansclubs. Op die manier ontstaat er meer verbinding met de wijk of het dorp. Bij diezelfde rugby club in Teylingen werd bijvoorbeeld met succes Koningsdag gevierd. De waarde van een sportpark zou nog kunnen worden vergroot door in te spelen op eenzaamheid, een groeiende uitdaging in veel Nederlandse wijken. Laat gepensioneerden bijvoorbeeld het sportpark onderhouden, in ruil voor een jeu de boulesbaan.

VOOR BELEIDSMAKERS

Sportcultuur bestaat vaak in een vacuüm. Dat merk je in beleid voeren ook. Hét moment om in te springen met een blauw sportpark en sociaal duurzame oplossingen is dan ook op het moment dat je een sportpark gaat bouwen of renoveren. Zoek het juiste moment. Een voorbeeld: een sportgebouw in een gemeente wil gaan verduurzamen, waarbij het letterlijk om het gebouw gaat. Dus zonnepanelen, een warmtepomp — dat soort oplossingen. Maar de club wil ook meer verbinding met het dorp. Dan kan een club er over nadenken om een fysiotherapeut op gezette tijden gebruik te laten maken van het nieuwe gebouw of mensen met een beperking uitnodigen als vrijwilligersploeg om het park te laten onderhouden. Op die manier kan de club de kosten van de verbouwing nog meer rechtvaardigen. Dat is wat sociale duurzaamheid uiteindelijk inhoudt. Denken aan het maatschappelijk belang. Denken aan delen.

De waarde van een sportpark zou nog kunnen worden vergroot door in te spelen op eenzaamheid, een groeiende uitdaging in veel Nederlandse wijken.

In de praktijk