icon-close-black

Blog | Sportpark De Neul in St. Oedenrode

Sportpark De Neul in Sint-Oedenrode is getransformeerd tot een Blauw Sportpark: een duurzaam aangelegd, waterneutraal sportpark. De Neul ligt in het waterbergingsgebied van De Dommel en de Dommelarm. Voorheen kampte het sportpark door de hoge grondwaterstand met natte voetbalvelden, die al bij lichte regenval onbespeelbaar werden. In een hete zomer kwamen ze juist weer water tekort. Het realiseren van een blauw sportpark heeft de oplossing geboden: een blauw sportpark is zo aangelegd dat regenwater zoveel mogelijk vastgehouden wordt, om verdroging te voorkomen in periodes van (extreme) droogte.

De bestaande gebouwen zijn door middel van een schotbalkensysteem beschermd tegen hoog water. Tevens is bij de transformatie de oude, gebruikelijke sportverlichting volledig vervangen door duurzame ledverlichting.

Daarnaast kan in het gebied zoveel water worden weggezet als nodig is: bij hoge grondwaterstanden, hevige stortbuien, en zelfs bij overstromingen. Het kwalitatief goede hemelwater kan hergebruikt worden bij de bewatering van de natuurlijke grasvelden. Het sportpark fungeert daarnaast als waterberging voor het gehele gebied.

Dit past binnen de visie van Newae: wij willen duurzaamheid zoveel mogelijk in gehele projecten doorvoeren. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het grasveld, maar ook aan de omgeving. Op een sportpark kun je vaak ook ledverlichting aanbrengen of bestaande materialen hergebruiken. Iedere locatie is uniek en biedt andere mogelijkheden. Wij denken graag mee over innovatieve en technische oplossingen.

Het blauwe sportpark is binnen 1,5 jaar gerealiseerd door een bouwteamsamenwerking tussen Newae, Waterschap De Dommel, Sportvereniging RKSV Rhode, de gemeente Meierijstad en Topgrass. De transformatie van Sportpark De Neul is deels gerealiseerd met subsidiegeld dat Waterschap De Dommel beschikbaar heeft gesteld in het kader van ‘Blauwe sportparken’ en het tegengaan van verdroging op de hoge, droge zandgronden. De subsidie is ingezet voor de aanleg van peilgestuurde drainage onder sportvelden. Zonder aanvullende voorzieningen voeren de bestaande kunstgras- en natuurvelden via het drainagesysteem vrijwel altijd regenwater versneld af. Dit heeft een verdrogend effect op de directe omgeving en het niveau van het grondwater ter plaatse.

Blog | Sportpark De Neul in St. Oedenrode: duurzaam aangelegd en waterneutraal